سلام دوست عزیز بورسیه تحصیلی بیشتر در مقطع دکترا اعطا می شود. ولی شما می توانید در کشورهایی که نظام آموزشی رایگان دارند مثل فرانسه، اسپانیا، آلمان و اتریش تحصیل کنید.
سلام دوست عزیز وقت تون بخیر برای خرید ملک در ترکیه و اخذ اقامت از این طریق هیچ حداقل مبلغی وجود نداره اما باید در نظر داشته باشید که با توجه به هزینه ها و ارزش پول دو کشور، امکان خرید ملک و دریافت اقامت با این مبلغ امکان پذیر نیست و برای این کار می بایست سرمایه تان را ارتقا دهید.